تبریک عیذ سعید نوروز

 

اینک که به لطف پروردگار ،سال نومی شود ،زمین نفسی دوباره می کشد وپوسیدگان حزان وزمستان ،خندان وشتابان به استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان رابه فرموشی سپارند وکابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند ، خانه خیرین ایران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن رستاخیز سبز ایران به تمامی ایرانیان نیک اندیش وراست کردار، برای ایشان سالی سرشار از توفیق وسعادت آرزو می کند. خانه خیرین ضمن پاسداشت فرهنگ غنی انقاق وایثار درجامعه ، دست یکایک هموطنان گرانقدر را که به یاری وبه سوی نیازمندان بر می آید به گرمی می فشرد. که خداوند در سال جدید به همه ما توفیق خدمت ویاری رساندن به همنوعان را فراهم آورد.

محمد شرافت

قابل توجه ساوه وساوجیان

با سلام
موسسه خیریه علی بن ابیطالب (ع) ساوه ایتام درحال
احداث مجتمع پیشگیری از آسیب های اجتماعی
فرزندان بی سرپرست وبد سرپرست ومحل نگهداری از سالمندان .. ساوه انتهای پارک نیکو کاران کارگر ۱۴ با زیر بنای ۸۰۰دمترمربع وزمین حدود ۱۵۰۰ مربع
شماره حساب
۰۱۰۶۶۰۰۴۳۷۰۰۲
شماره کارت

۶۰۳۷
۹۹۷۵
۹۹۵۶
۷۴۲۸
بانک ملی ساوه طالقانی
مدیر عامل محمد شرافت رئیس هیات مدیره آیت الله سید محمد صالح تهجدی

پنماینده خانه خیرین شهرستان ساوه

نماینده خانه خیرین استان مرکزی

عضو هیات مدیره خانه خیرین ایران

 

 

http://ngo-ostanemarkazi.blogfa.com/

http://ngo-save.blogfa.com/